302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx

最易让女人达到HIGH点的做爱姿势

2013-03-23 07:47:48  来源:大公女人综合

螺丝钉式

  关键词:打破“无高潮”迷局

  没尝过高潮滋味的女性注意了:你不是不能,而是“不会”。在诸多“性爱灵修”的姿势中,螺丝钉体位是助力女性攀登性爱巅峰的首选。虽然它对女性身体的柔韧性要求极高——毕竟不是每个女人都可以将身体叠合,把腿架在身体的一侧——但多加练习,你就能找准最惬意的角度。

关键字: 女人 HIGH点 做爱 姿势
责任编辑: 月宿
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx